مرکز تحقیقات قلب
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
br ENGLISH
بازنگري ليست الويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق در سال 1398 بازنگري ليست الويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق در سال 1398
بازنگري ليست الويت هاي پژوهشي مركز
1398/02/25
بازديد ارزيابان اعتبار بخشي آموزشي وزارتخانه از مركز تحقيقات قلب و عروق بازديد ارزيابان اعتبار بخشي آموزشي وزارتخانه از مركز تحقيقات قلب و عروق
ارزيابان اعتبار بخشي آموزشي وزارتخانه در تاريخ 1/5/98 از مركز تحقيقات قلب و عروق بازديد نمودند. در اين بازديد استانداردهاي پژوهشي اعتباربخشي آموزشي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.
1398/05/20
چاپ مقالات جديد مركز توسط اعضاي هيئت علمي مركز چاپ مقالات جديد مركز توسط اعضاي هيئت علمي مركز
چاپ مقالات جديد مركز تحقيقات قلب و عروق
1398/06/06
برگزاري سمينار دو روزه مورخ 13و14 تيرماه سال 1398 از سوي مركز تحقيقات قلب و عروق همراه با امتياز بازآموزي براي جراحان قلب برگزاري سمينار دو روزه مورخ 13و14 تيرماه سال 1398 از سوي مركز تحقيقات قلب و عروق همراه با امتياز بازآموزي براي جراحان قلب
"Work shop in Minimally Invasive AVR with Trifecta GT & Mitral Valve Repair" 4-5 July 2019
1398/04/20
مركز تحقيقات قلب و عروق
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal