مرکز تحقیقات قلب
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1397/08/05 تعداد بازدید: 38
ارتقاي H-Index مركز از 2 به 5
با عنايت به نامه شماره 2866/4/ت/د مورخ 30/07/1397 معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه H-Index مركز تحقيقات قلب و عروق از 2 به 5 ارتقا يافته است. اميد است اين ترقي كه ما حصل تلاش و همت پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي مركز تحقيقات قلب مي باشد فزوني يابد و اين مركز شاهد پيشرفت هاي فراوان در سال هاي آتي باشد.
ارتقاي H-Index مركز از 2 به 5
Powered by DorsaPortal