مرکز تحقیقات قلب
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1398/05/10 تعداد بازدید: 40
انتصاب دكتر رنجبران به عنوان معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مركز تحقيقات قلب و عروق انتصاب بجاي دكتر حسين رنجبران را به عنوان معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به تمامي اعضاي هيات علمي مركز و جامعه پزشكي تبريك ميگويد
دكتر سيد عباس موسوي طي حكمي دكتر حسين رنجبرانرا با حفظ پست و جايگاه سازماني بهعنوان معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران منصوب كردو از خدمات شايسته وي در زمان تصدي معاونت امور اجتماعي اين دانشگاه تقدير كرد. تقويت و ارتقاء خدمات شبكه بهداشت و درمان استان ، اهتمام به سطح بندي خدمات، نظام ارجاع و ارتقاء پزشكي خانواده ، پيشبرد و ارتقاء پرونده سلامت الكترونيك و ارجاع الكترونيك ،تقويت و توسعه برنامه هاي پيشگيري با تاكيد بر آموزش و ارتقاء توانمندي مردم شريف استان در حوزه سلامت ،اهتمام به پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير و كاهش آسيب در حوادثاز جمله اهداف تعيين شده در حكم سرپرست جديد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران است كه بايد با استفاده از ظرفيت همكاري هاي بين بخشي و مشاركت مردمي جهت ارتقاء سلامت مردم استان با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد بسترهاي لازم آن را فراهم گردد. همچنين رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندراندر اين حكم از خدمات دكتر محسن اعرابي در زمان تصدي اين مسئوليت قدرداني كرد. انتصاب دكتر رنجبران به عنوان معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal